Over ons

Waarom Project Match?

Project Match is ontstaan om het vinden van unieke samenwerkingen in aanbestedingen te faciliteren. Project Match heeft als doel bij te dragen aan kwalitatieve infrastructuur projecten door een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers voorafgaand aan het aanbestedingstraject. Hierbij staat het gezamenlijke team en haar capaciteiten centraal.  

Project Match is ontstaan uit een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en een aantal brancheorganisaties. MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke NLingenieurs zijn vanaf het begin van het proces betrokken geweest. Op de Marktdag van 2019 is het concept voor het eerst getest. Daarna zijn ook Techniek Nederland, Bouwend Nederland en meerdere geïnteresseerde marktpartijen aangesloten om het concept verder te ontwikkelen. 

Met het team van Rijkswaterstaat en marktpartijen zijn de volgende doelstellingen voor Project Match vastgesteld: 

 • Het effectiever gebruik maken van marktcapaciteit en een vermindering in administratieve belasting voor de partijen.
 • Mogelijkheid voor meerdere lokale, start-ups en MKB partijen om te participeren.
 • Eerlijke verdeling van risico’s over de deelnemende partijen.

Een vitale infrasector

Project Match is ook onderdeel van het gezamenlijke transitieproces naar een vitale infrasector (Rijkswaterstaat). In het rapport ‘Op weg naar een vitale infrasector’ wordt Project Match als een van de experimenten genoemd die lopen, namelijk experiment 16: Teamselectie gericht op nieuwe partijen. In een brief aan de Tweede Kamer op 3 maart 2020 licht de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen dit rapport toe. Bekijk de website van de Tweede Kamer voor meer informatie. 

  Het ontstaan van Project Match

  May 15, 2019

  1. Team Samenwerking Marktdag

  Een van de pijlers voor de Marktdag 2019 was de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen. Het team dat verantwoordelijk was voor dit thema heeft een aantal brancheorganisaties uitgenodigd om hier samen over na te denken, te weten: MKB Infra, Koninklijke NLIngenieurs en de Vereniging van Waterbouwers. Het eerste concept voor een betere samenwerking was snel geboren, met als werktitel ‘Tinder in de Tender’. Het doel: hoe vinden we het beste team voor een opdracht?

  October 2, 2019

  2. Tinder in de Tender - Test Marktdag

  Tijdens de Marktdag 2019 is dit idee getest met aanwezigen, door middel van een spelvorm (ontwikkeld door Suit-case en Raccoon Serious Games). Hierin moest met verschillende ‘out-of-the-box’ expertises geprobeerd worden om een plan van aanpak te bedenken voor een denkbeeldige aanbesteding. Dit vormde een goede discussietool over de waarde van een team met diverse expertises.

  2. Tinder in de Tender - Test Marktdag
  November 12, 2019

  3. Verdere ontwikkeling Project Match

  Op 12 november zijn geïnteresseerde marktpartijen van de marktdag en verschillende brancheorganisaties samengekomen om een verder ontwikkeld concept evalueren en nieuwe ideeën te bedenken. Ook is er een kernteam opgezet met mensen uit een brede groep brancheorganisaties en Rijkswaterstaat die het concept verder hebben ontwikkeld tot project Match.

  3. Verdere ontwikkeling Project Match
  February 9, 2020

  4. Goedkeuring eerste project

  Begin februari 2020 werd bekend gemaakt dat het project 'Onderhoud Uiterwaarden’ de nieuwe aanpak graag wil toepassen. Dit project zal naar verwachting in Q4 2020 worden aanbesteed. Dit houdt in dat het eerste Project Match! event naar verwachting in oktober 2020 zal plaatsvinden. Op de projecten pagina vind je hier meer informatie over.

  4. Goedkeuring eerste project

  Partners