Onderhoudscontract uiterwaarden

Bij het aanbestedingstraject voor het onderhoudscontract van de uiterwaarden langs de Maas, de Waal, de Nederrijn en de Lek en de IJssel, zal gebruik gemaakt worden van een Project Match aanpak. Het doel van het event is het faciliteren van de markt in het verkennen van kansrijke samenwerkingen tussen marktpartijen in het kader van het onderhoud van uiterwaarden.

Met de invoering van de Waterwet in 2009 is de wettelijke beheertaak van de uiterwaarden en het daarbij behorende onderhoud bij Rijkswaterstaat komen te liggen. In het kader van de hoogwaterveiligheid (conform de Waterwet) heeft Rijkswaterstaat tussen 2009 en 2018 de programma’s Ruimte voor de Rivier en Stroomlijn uitgevoerd. Door de uitvoering van deze programma’s is de waterveiligheid van het gebied rondom de grote rivieren op orde gebracht. Daarnaast zijn diverse natuurprojecten aangelegd voor het verbeteren van de waterkwaliteit (conform de Kaderrichtlijn Water). In totaal is er de afgelopen 10 jaar zo’n 2,5 miljard euro geïnvesteerd in het rivierengebied.

Ook in de toekomst willen we de gerealiseerde hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit in stand houden. Op dit moment wordt door Rijkswaterstaat, met uitzondering van een aantal gebieden zoals de Noordwaard, de Stroomlijngebieden en de oeverstroken, (nog) geen onderhoud uitgevoerd in de uiterwaarden. Daarom is Rijkwaterstaat gestart met de voorbereiding van het beheer en onderhoud van alle uiterwaarden rond de grote rivieren. Sinds vorig jaar heeft het programmateam uiterwaardenbeheer belangrijke stappen gezet om de objecten en de toestand van het areaal in beeld te krijgen zodat duidelijk wordt welk onderhoud nodig is. Ook is er gewerkt aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden om onderhoud te kunnen uitvoeren (denk aan een nieuwe leidraad voor de uiterwaarden, objectdecompositie, vegetatielegger, programmering, etc.). Binnenkort zet RWS een aantal onderhoudscontracten op de markt om het onderhoud uit te laten voeren. Omdat de omgeving waarin het onderhoud uitgevoerd moet worden complex is, er veel belangen en regels een rol spelen, het een groot gebied is waar veel data aan verbonden is en Rijkswaterstaat intensief met de markt wil samenwerken wil Rijkwaterstaat dit niet als een standaardprestatiecontract op de markt zetten. Rijkswaterstaat gebruikt deze keer een andere contractvorm en is op zoek naar innovatieve en slimme ideeën om het onderhoud zo goed en efficiënt mogelijk uit te laten voeren.

Meer informatie over uiterwaarden vindt u op de website van Rijkswaterstaat. De conceptstukken voor de aanbesteding vindt u op deze pagina

Waarom een match evenement?

Bij het onderhoudscontract uiterwaarden komen veel uitdagingen kijken, waarvoor een diversiteit aan expertises en lokale kennis nodig is. Om de juiste partijen te kunnen vinden waarmee je coalitie zou kunnen vormen voor een aanbesteding, organiseren we een Match Evenement. Het Match event vindt plaats vóór de start van de aanbestedingsprocedure. Onderstaand staat de tijdlijn weergegeven van de procedure waar Project Match onderdeel van is.

Programma Evenement

Het evenement zal online plaatsvinden op 4 februari 2021 van 09:00 – 13:00. Hieronder vind je het programma en via de knop kan je je aanmelden. Ben je met meer personen per organisatie? Dan raden wij aan om een beursstand in te richten voor het laatste onderdeel van het programma. Dit kan door dit formulier in te vullen en op sturen naar beursstand@project-match.nl

Wat houdt het onderhoudscontract uiterwaarden in?

Project Match gaat voor het eerst toegepast worden op het Onderhoudscontract uiterwaarden. Kenmerken van het beheer en onderhoud uiterwaarden zijn: 

 • Diverse complexe projectdoelen (hoogwaterveiligheid, Natura2000, Kaderrichtlijn Water etc.);
 • Groot en uitgestrekt gebied: de (wettelijke) onderhoudstaken gelden voor álle 64.000 hectare uiterwaarden. Op eigen terreinen waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten, moeten naast onderhoud ook beheertaken worden uitgevoerd;
 • Erg veel (ca. 15.000) terreineigenaren (van overheden tot particuliere grondeigenaren) en grote hoeveelheid andere stakeholders. De stakeholders hebben vaak verschillende belangen. Dit vraagt om maatwerk in stakeholdermanagement;
 • Datzelfde maatwerk is nodig bij databeheer: er zijn heel veel gegevens beschikbaar én nodig voor beheer en onderhoud;
 • Sterk wisselende opgave in tijd, aard, locatie en hoeveelheden van werkzaamheden; 
 • Beperkt jaarbudget en relatief korte uitvoeringsperiode (keuzes maken).

Het project wordt aanbesteed in drie percelen. RWS zoekt voor elk perceel een opdrachtnemer die bestaat uit een combinatie van bedrijven die als gelijkwaardige partner van RWS deelnemen aan een projectteam om gezamenlijk het doel ‘veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen’ te realiseren. 

Frequently Asked Questions

Vragen Project Match - Onderhoudscontract uiterwaarden

Wij geloven dat een grote diversiteit aan specialismen nodig is voor het onderhoud van de uiterwaarden. Daarom zoek wij bedrijven, organisaties en marktpartijen (groot, klein, lokaal, regionaal en landelijk) die waarde kunnen toevoegen Een unieke samenwerking tussen verschillende partijen zorgt voor kwalitatieve en innovatieve mogelijkheden voor het uitvoeren van onderhoud aan de Uiterwaarden.  

Project Match verzorgt een digitaal evenement voor diverse bedrijven, organisaties en marktpartijen om elkaar te leren kennen. Hierbij streven wij ernaar om unieke samenwerkingen en verbindingen te in voorbereiding op het Onderhoudscontract Uiterwaarden. 

Lees hier meer over de totstandkoming van Project Match.

De uitdagingen rondom onderhoudscontract uiterwaarden zijn niet eenvoudig. Door je te laten verrassen met nieuwe inzichten kan het je helpen om een zo goed mogelijke oplossing te bedenken. Heb je nog niet veel ervaring met aanbestedingen rondom Rijkswaterstaat? Dan is dit een mooie kans om samen met andere partijen een coalitie te vormen en bij te dragen aan de uiterwaarden. 

Project Match voor project uiterwaarden zal online plaatsvinden op 4 februari 2021 van 9:00 – 13:00. 

U kunt zich aanmelden via het digitale beursplatform ‘Hopin’. Dit is de aanmeldlink.

 • Gebruik een desktop of laptop (advies: GEEN tablet of telefoon);
 • Gebruik Google Chrome of (2e keus) Firefox (NIET Safari/Internet Explorer/Edge);
 • Een goede wifi-verbinding (geen Citrix-/VPN-verbinding);
 • Een zakelijke laptop kan blokkades opleveren. Deze kan je vaak verhelpen met pop-ups in je browser. Mocht niets helpen, gebruik een privé laptop wanneer mogelijk. 

  Lees de informatie over het evenement op deze pagina. Bij aanmelding voor het evenement vragen wij je om een profiel aan te maken via Hopin. Hier kun je al je (bedrijfs)informatie kwijt en zien wie zich heeft aangemeld. Daarnaast is er een mogelijkheid om een beursstand in te vullen. Ook kan je bij de deelnemers alvast bekijken wie je graag wil spreken. Meer inhoudelijke informatie over het onderhoudscontract wordt in 2021 gedeeld via de website van Rijkswaterstaat. 

  Een digitale plek waar je je bedrijf of organisatie kan presenteren en andere mensen kunt ontmoeten. Het is niet verplicht om een beursstand aan te maken, je kunt ook zelf contact leggen. Per organisatie maak je 1 beursstand aan. Mensen die met jou in contact willen komen, kunnen zich melden bij de beursstand. 

  Als je een beursstand aan wil maken voor je bedrijf/organisatie, mail dan dit formulier naar beursstand@project-match.nl 

  Aanmelden en deelnemen is gratis!

  Project Match voor uiterwaarden is bedoeld voor bedrijven, organisaties en marktpartijen (groot, klein, start-ups, lokaal, regionaal en landelijk) die waarde kunnen toevoegen aan project uiterwaarden. Er zijn diverse uitdagingen waar expertises voor nodig zijn. Kan jij je vinden in één of meer van de uitdagingen die op de website genoemd staan? Schrijf je dan snel in! Heb je vragen over of het interessant is voor jouw bedrijf of organisatie? Neem dan even contact met ons op via info@project-match.nl. 

  Het evenement wordt georganiseerd door MKB Infra, NLIngenieurs, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Waterbouwers, Cumela, Rijkswaterstaat en Suit-case. 

  Tijdens het evenement zal er uitleg worden gegeven over project uiterwaarden. Hierbij zullen de scope en uitdagingen aan bod komen: waar hebben we het nu over? Daarnaast faciliteert Project Match een speeddate waarbij bedrijven en organisaties elkaar kunnen leren kennen. Ook zijn er twee break-out sessies waarbij we dieper ingaan op de opgave uiterwaarden en hoe je kan samenwerken met diverse bedrijven en organisaties. Tenslotte is e reen mogelijkheid om rond te ‘lopen’ op de digitale beurs of om nog een ronde te speeddaten. Kijk hierboven voor het volledige programma. 

  Tijdens het evenement maken wij gebruik van het programma Hopin (een digitale beursvloer) en dit wordt gefaciliteerd door het bedrijf ContechProptech. 

  Het evenement is een eerste kennismaking om bedrijven en organisaties te leren kennen. Na het evenement is het de bedoeling om zelf contact te onderhouden met partijen die je hebt ontmoet en waarmee je samen mee zou willen doen aan de aanbesteding voor project uiterwaarden.

  Inhoudelijke vragen over Onderhoudscontract uiterwaarden

  Het doel van het onderhoudscontract uiterwaarden is veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen. 

  Door het onderhouden van de uiterwaarden dragen wij bij aan de opgave van de beheerder. Veilige uiterwaarden doorstaan de wettelijke toets op de waterveiligheid. Waar dat niet lukt, worden de restrisico’sals gevolg van te ruwe vegetatie in de uiterwaarden, goed beheerst. Daarnaast zijn onze uiterwaarden veilig te gebruiken én wordt het onderhoud veilig uitgevoerd.  

  Uiterwaarden worden zodanig onderhouden dat zij voldoen aan doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura2000). Natuurlijke uiterwaarden dragen bij aan een duurzame leefomgeving en hebben belangrijke landschappelijke waarden. 

  Door het onderhoud zorgen we dat onze terreinen fijne en veilige gebieden zijn voor iedereen om te verblijven. 

  We hebben een onderhoudsopgave in een gebied zo groot als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag bij elkaar. Dat gebied heeft een oppervlakte die gelijk is aan 135.000 voetbalvelden, langs 1.200 kilometer oever. Een heel divers gebied dat een opeenstapeling van functies kent. Een gebied met zo’n 15.000 eigenaren, naast de vele gebruikers van het rivierengebied. De belangen kunnen lokaal erg verschillen, waardoor steeds met de omgeving gezocht moet worden naar maatwerk. 

  De aard van de onderhoudswerkzaamheden is relatief eenvoudig, maar de werkwijze om te komen tot een gedragen beeld wat nodig is en de uitvoering daarvan, is dat niet. Daarbij is het areaal deels nieuw voor RWS; de toestand is onbekend en is er beperkte ervaring met het instandhouden ervan. Mede onder invloed van natuurlijke dynamiek is het onderhoud verre van statisch. Het onderhoud van de uiterwaarden is daarom complex te noemen, in de zin dat niet duidelijk is wat, waar, wanneer moet gebeuren. Het is daarom noodzakelijk om te kunnen anticiperen op niet voorziene zaken zonder een te grote administratieve belasting.

  Project Match gaat voor het eerst toegepast worden op het Onderhoudscontract Uiterwaarden. Kenmerken van het beheer en onderhoud uiterwaarden zijn: 

  • Diverse complexe projectdoelen (hoogwaterveiligheid, Natura2000, Kaderrichtlijn Water etc.);
  • Groot en uitgestrekt gebied: de (wettelijke) onderhoudstaken gelden voor álle 64.000 hectare uiterwaarden. Bij eigen terreinen waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten, moeten naast onderhoud ook beheertaken worden uitgevoerd;
  • Erg veel (ca. 15.000) terreineigenaren (van overheden tot particuliere grondeigenaren) en grote hoeveelheid andere stakeholders. De stakeholders hebben vaak verschillende belangen. Dit vraagt om maatwerk in stakeholdermanagement;
  • Datzelfde maatwerk is nodig bij databeheer: er zijn heel veel gegevens beschikbaar én nodig voor beheer en onderhoud;
  • Sterk wisselende opgave in tijd, aard, locatie en hoeveelheden van werkzaamheden;
  • Beperkt jaarbudget en relatief korte uitvoeringsperiode (keuzes maken).

   Het project wordt aanbesteed in drie percelen. RWS zoekt voor elk perceel een opdrachtnemer die bestaat uit een combinatie van bedrijven die als gelijkwaardige partner van RWS deelnemen aan een projectteam om gezamenlijk het doel ‘veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen’ te realiseren. 

   Het RWS-team uiterwaarden is in de rol van beheerder onze klant voor het onderhoud ten behoeve van de wettelijke taken van RWS zoals de waterveiligheid. De beheerder vertegenwoordigt de belangen van 4 miljoen mensen die direct afhankelijk zijn van veilige uiterwaarden. 

   De beheerder is ook de klant voor het onderhouden van de natuurlijke uiterwaarden. De beheerder heeft contact met mensen en organisaties die een belang hebben bij de natuurlijke functies van de uiterwaarden: het ministerie van I&W en andere overheden (provincies, riviergemeenten en waterschappen), waterleidingbedrijven en natuurorganisaties. 

   De programmamanager van het team uiterwaarden is aangewezen als de klantvertegenwoordiger.  

   Het aanbestedingsproces kan op deze pagina worden gevonden. Scroll iets naar boven om deze te zien.

   Meer informatie over aanbestedingen bij RWS is te vinden op deze websitepagina.