Persbericht – 8 januari 2021

Rijkswaterstaat zoekt landelijke en lokale partijen die samen willen werken aan toekomstbestendig onderhoud van de Nederlandse uiterwaarden. Hoe breng je een areaal van 64.000 hectaren in kaart om gericht onderhoud te plegen? Hoe betrek je bewoners, boeren, lokale bedrijven én recreanten in zo’n groot gebied? En dit allemaal op een duurzame manier? Kortom, hoe realiseren we veilige en natuurlijke uiterwaarden voor iedereen? Op 4 februari 2021 wordt er een online Project Match evenement georganiseerd waar geïnteresseerde partijen elkaar kunnen ontmoeten en hun ideale samenwerkingspartners kunnen vinden.

Wat zijn de uitdagingen in het onderhoud van uiterwaarden?

In 2021 wordt het onderhoud van de uiterwaarden aanbesteed. Bij de aanbesteding voor het onderhoudscontract wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een Project Match evenement. De fysieke werkzaamheden in deze aanbesteding zijn relatief eenvoudig, maar wel bijzonder divers. Het gaat met name om het maaien van de uiterwaarden en het onderhoud van kleine kunstwerken zoals duikers. Marc van der Zee (Rijkswaterstaat), licht toe: “De complexiteit zit hem juist in hele andere zaken, bijvoorbeeld in de 15.000 stakeholders die in het gebied wonen, recreëren of ondernemen. Of in het feit dat het enorme areaal nog niet helemaal in kaart is gebracht, en dus de onderhoudsvraag nog niet helemaal duidelijk is. Ook zal de aard van de opgave sterk verschillen in tijd, locatie en hoeveelheid van de werkzaamheden. Juist hiervoor hebben we innovatieve oplossingen nodig.”

Waarom Project Match?

Opdrachtgever Rijkswaterstaat vraagt dus om innovatieve oplossingen. Nu is het echter lastig voor mkb-partijen of innovatieve startups met goede ideeën om mee te doen in grote aanbestedingen”, aldus Philip van Nieuwenhuizen (MKB Infra). “Dit heeft te maken met de grote risico’s die hierbij komen kijken en de beperkte capaciteit van één midden- of klein bedrijf. Terwijl bij deze kleinere bedrijven gezamenlijk wel veel capaciteit, innovatieve ideeën en lokale kennis te vinden is.” Tomas te Velde (Suit-case) gaat verder: “Wat als de hoofdaannemer een databedrijf zou zijn, dat de onderhoudsbehoefte in te uiterwaarden slim in kaart kan brengen? Dan krijg je misschien wel hele innovatieve oplossingen, maar ook vernieuwende samenwerkingsverbanden. Dit geeft mogelijkheden voor kleinere bedrijven.”

Om aanbestedingen bij Rijkswaterstaat meer toegankelijk te maken voor deze ‘unusual suspects’, komen zes grote brancheorganisaties in de bouw en infra samen met Rijkswaterstaat nu met een oplossing: Project Match! Tijdens dit evenement, voorafgaand aan een aanbesteding, worden partijen op basis van interesse aan elkaar gekoppeld. De partijen kunnen vervolgens samenwerkingen starten om mee te doen aan de aanbesteding. “Project Match is eigenlijk een soort tinder in de tender. Door minder voor de hand liggende experts en partijen uit te nodigen en aan elkaar te koppelen, komen we misschien wel tot veel innovatievere oplossingen. Maar je moet deze personen wel ontmoeten. Daarvoor bieden we nu het platform”, aldus Boris Schlangen (NLIngenieurs).

Meedoen?

Werk jij voor een kleine, grote, landelijke of lokale partij die een bijdrage kan leveren aan het onderhoud van de uiterwaarden? Dan ben je van harte uitgenodigd deel te nemen aan het evenement op 4 februari. Geïnteresseerden kunnen zich via de website inschrijven.

Project Match is een samenwerking van Bouwend Nederland, Techniek NL, MKB Infra, Koninklijke NL Ingenieurs, Vereniging van Waterbouwers, CUMELA, Suit-case en Rijkswaterstaat. Project Match is een van de experimenten die in maart aan de Kamer werden gepresenteerd door het Ministerie van I&W in het kader van ‘samenwerken aan de vitale infrasector’. Deze onderzoekende en experimenterende manier van werken, is onderdeel van de transitie waar Rijkswaterstaat en de markt zich in bevinden. De lessen die uit deze experimenten getrokken kunnen worden, kunnen later breder in de organisatie en in Nederland worden ingezet.

Categories: Nieuws